Work life balance anno 2020

Work-life balance anno 2020


Flere og flere har svært ved at finde balancen mellem arbejde, familie og fritid. En af grundende er, at arbejdslivet i dag, både er mere spændende og mere ’grænseløst’ end tidligere. Næsten halvdelen af dem, som rammes af stress på arbejdspladserne, oplever kombinationen af arbejdet og privatlivet som primær stressor. På dette oplæg stiller psykolog, Ditte Darko, skarpt på, hvad der skal til for at skabe balance mellem roller, krav og opgaver på arbejdet og i fritiden.
.

 På oplægget introduceres I for:


  • Viden om ’Det grænseløse arbejdsliv’ i et psykologisk perspektiv
  • Work-life balance anno 2020
  • Redskaber til at blive bevidst om og ændre på egen balanceforståelse
  • Leveregler og deres betydning
  • Betydningen af social støtte og hvordan denne kan etableres i arbejdslivet
  • Inspiration og eksempler fra praksis


+45 2398 4708


Holger Danskes Vej 17, 1. tv. 2000 FRB

kontakt@dittedarko.dk

© Copyright. All Rights Reserved.