Typiske spørgsmål om krænkende adfærd på jobbet

Typiske spørgsmål

om krænkende adfærd...

Af: Psykolog, Cand.Psych., Ditte Darko 

Hvornår er noget en krænkelse?


Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om krænkende adfærd:


  • Når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd.

  • Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte.

  • Det er udenbetydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

 

Hvilke aftryk sætter det hos kvinder og mænd at blive krænket på arbejdsmarkedet?


Krænkelser kan både medføre alvorlige personlige, psykologiske, sociale, familiemæssige og økonomiske konsekvenser. Mennesker der oplever krænkelser kan reagere på mange forskellige måder. Nogle reagerer fx  ved at trække sig fra det sociale samvær, er mere stille end normalt, udvikler søvnbesvær, konflikter eskalerer nemmere på job og hjemme, man er i dårligere humør og har måske en kortere lunte. Stress, sygefravær og fysiske symptomer som fx hovedpine, ondt i maven og svimmelhed kan også nemt følge i kølvandet på oplevelser med krænkende adærd.  Det er forskelligt hvor alvorlige konsekvenser krænkelser medfører for den enkelte – men i de værste tilfælde kan det betyde, at man får det så dårligt, at man ikke længere kan gå på arbejde og må sygemelde sig.

Hvilke muligheder har man, hvis man bliver krænket på jobbet? Det er vigtigt at understrege, at ingen bør stå alene med krænkende oplevelser. Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar at sikre medarbejdere mod mobning, seksuel chikane og anden nedværdigende adfærd – derfor bør man gå til sin ledelse, TR eller HR og fortælle om sine oplevelser. MEN det er der desværre rigtig mange, der har svært ved. Det skyldes typisk at den enkelte er bange for negative konsekvenser, der kan være forbundet med at komme og rette en anklage mod en kollega (eller chef).


Jeg plejer at sige følgende:

 

  1. Grib ind/sig fra i konkrete situationer, hvor du oplever eller hører om uønskede eller sårende handlinger af sexistisk eller seksuel karakter.
  2. Hvis du ikke kan sige fra, bør du gå til din leder, en betroet kollega, HR eller TR og vende oplevelsen.
  3. Henvendelser om seksuel chikane skal imødekommes af leder/HR/ TR med respekt, forståelse og fortrolighed.

 

Hvordan kan man forebygge krænkelser på jobbet? 


Det handler i høj grad om at gøre forebyggelse til et FÆLLES ansvar på arbejdspladsen (selvom lederen har det overordnede ansvar for at sikre at det ikke finder sted). Det er vigtigt at man som ansat ved, at man selv har et ansvar for at sige fra over for krænkende adfærd – både hvis man selv er ude for noget ubehageligt, eller hvis man overværer at en kollega erblive udsat for krænkende adfærd.

 

Der er flere ting som kan være vigtige for at forebygge at krænkelser finder sted på jobbet – jeg plejer at give følgende 5 gode råd:1. Hav klare retningslinjer - og følg op på dem.


2. En ledelse, der signalerer at krænkende adfærd er uacceptabelt, går forrest og griber ind. 


3. Gør det okay at sige fra - og gør det til et fælles ansvar. 


4. Fokuser på forebyggelse og fælles dialog.


5. Fokuser på at bevare alle parters værdighed, hvis der opstår en sag. 

Hvorfor er det svært at tale om oplevelser med krænkende adfærd? 


Det kan være forbundet med både skam og utryghed at komme og fortælle, at man føler sig krænket eller har været udsat for mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.  Selvom mange vil mene, at det i dag er blevet mere legitimt at ’tale højt’ om oplevelser med krænkende adfærd, er der stadigvæk mange der synes, det kan være rigtig svært. Det skyldes ofte frygten for at miste vigtige relationer til kollegaer på arbejdspladsen, frygten for at blive ekskluderet fra fællesskabet, frygten for at blive set som ’sart’ eller ’sippet’, og frygten for negative konsekvenser. 

Hvordan kan man hjælpe dem, der oplever krænkelser på jobbet?Det er vigtigt at understrege, at problemer med krænkelser ikke bare et individuelt problem men et arbejdsmiljøproblem – og at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alvorlige krænkelser ikke finder sted på jobbet.


Ingen bør stå alene med oplevelser omhandlende krænkende adfærd. Det kan være en stor hjælp at kunne vende tanker og følelser i fortrolighed med en person man stoler på fx en god kollega eller en tillidsrepræsentant, inden man beslutter, om man vil gøre en sag ud af det.


Man kan hjælpe mennesker der oplever krænkelser ved at gøre dem opmærksomme på, at de ikke er ’forkerte’ eller ’sarte’, men at deres oplevelser er værdige og bør imødekommes med respekt og forståelse. I mange tilfælde opstår problemer med krænkelser på jobbet pga. misforståelser om forskellige grænser, fx når det kommer til humor, jokes og berøringer. I de fleste tilfælde handler det ikke om onde intentioner/hensigter bag adfærden.


Det er vigtigt at hjælpe folk til at turde tage konflikter i opløbet og udtrykke, hvis ens grænser bliver overskredet. Det er ofte svært for en ledelse at opdage alt, hvad der foregår på arbejdspladsen - derfor er det vigtigt at man som medarbjeder har et sted at gå hen og få råd og vejledening, hvis man oplever krænkende adfærd. 

Hvis du vil vide mere...Du kan læse meget mere om forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd i min bog Kort og godt om seksuel chikane og MeToo (Dansk Psykologisk Forlag, 2021).