Kursus i støttende samtaler

Hvordan tager vi snakken om krænkende adfærd? 

Kursus i støttende samtaler - en god vej til forebyggelse af chikane og krænkende adfærd


Klæd ledelsen, TR, AMR eller en betroet kollega på til at kunne tage en støttende samtale om chikane, krænkelser eller mistrivsel. 


Mange finder det svært at tage 'den svære samtale' om krænkende adfærd med kollegaer - med god grund. 


På dette kursus får du redskaber til at understøtte trivsel på arbejdspladsen gennem individuel dialog med kollegaer som har oplevet eller været vidne til krænkende adfærd. 

På kurset lærer du om...

 • Samtaleteknik med fokus på den løsningsfokuserede samtale.


 • Aktiv lytning, empati og tillid.


 • Problemløsning og det at håndtere svære samtaler.


 • Facilitatorrollen i problemsituationer – hvornår er problemet uden for mit arbejdsområde?

Efter kurset har du opnået: • Træning i et konkret dialogværktøj, som hjælper dig med at strukturere og gennemføre svære samtaler. 


 • Forståelse for de løsningsfokuserede samtaler som teknik, og hvordan du skal forholde sig, når en kollega henvender sig.


 • Indsigt i hvordan du kan sikre kvalitet i samtaler og yde social støtte til andre.


 • Indsigt i hvad seksuel chikane og krænkende adfærd er, herunder symptomer og belastningsreaktioner.


 • Indblik i forhold, der kan understøtte et sundt arbejdsmiljø.


 • Værktøjer til at håndtere egne reaktioner og problemsituationer, som kræver mere hjælp.


 • Indsigt i hvordan du afgrænser din egen rolle og passer på dig selv.