Kollegasupport

Forebyg og håndter chikane med en kollegastøtte-ordning

Kursus i kollegastøtte - en god vej til forebyggelse af chikane og krænkende adfærd


Klæd TR, AMR eller en betroet kollega på til at yde kollegastøtte og varetage 'svære samtaler' om chikane, krænkelser eller mistrivsel med kollegaer.


Formålet med en kollegastøtte-ordning er at træne og uddanne den udvalgte medarbejder/kollegastøtte person i en professionel arbejdsrelateret samtale, som kan bidrage til at reducere og afhjælpe individuelle problemer på arbejdspladsen f.eks. i forbindelse med mistrivsel, chikane, krænkelser, sygefravær og stress.


Kurset givet redskaber til at understøtte trivsel på arbejdspladsen gennem individuel og anonym dialog med kollegaer.

På kurset lærer du om...

 • Samtaleteknik med fokus på den løsningsfokuserede samtale.


 • Aktiv lytning, empati og tillid.


 • Problemløsning og det at håndtere svære samtaler.


 • Facilitatorrollen i problemsituationer – hvornår er problemet uden for mit arbejdsområde?

Efter kurset har du opnået: • Træning i et konkret dialogværktøj, som hjælper dig med at strukturere og gennemføre svære samtaler. 


 • Forståelse for de løsningsfokuserede samtaler som teknik, og hvordan du skal forholde sig, når en kollega henvender sig.


 • Indsigt i hvordan du kan sikre kvalitet i samtaler og yde social støtte til andre.


 • Indsigt i hvad seksuel chikane og krænkende adfærd er, herunder symptomer og belastningsreaktioner.


 • Indblik i forhold, der kan understøtte et sundt arbejdsmiljø.


 • Værktøjer til at håndtere egne reaktioner og problemsituationer, som kræver mere hjælp.


 • Indsigt i hvordan du afgrænser din egen rolle og passer på dig selv som kollegastøtteperson.